Buttxi’s Blog


Revistes científiques
Abril 14, 2009, 9:43 pm
Filed under: tcaq0809

En l’entrada en el meu blog d’aquesta setmana toca parlar de revistes científiques que són per el moment la base per a mantenir-se informat i actualitzat ja que disposem al nostre abast de un gran nombre de revistes actualitzades periòdicament però que això si són de pagament. Per sort en algunes de elles es pot accedir gratuïtament si ets membre de la UDG a través de la biblioteca.

Més de 1480 revistes es poden visitar des de la biblioteca digital de la UDG sobre temes relacionats amb la química, i per sort algunes de elles gratuïtament. D’entre totes elles cal destacar Nature i Science que són les dues més reconegudes a nivell internacional i que ens ofereixen setmanalment un ampli ventall d’articles punters en investigació.

Juntament amb les revistes també cal destacar tot un seguit de buscadors que ens permeten veure a quines revistes s’han publicat articles de un determinat tema i algunes d’elles inclòs són pagades per l’estat a les universitats com és el cap per exemple de Web of knowledge (WoK).

Anuncis


The Design Science of Collaboration
Març 22, 2009, 10:34 pm
Filed under: tcaq0809

Ahir vaig mirar el següent video:

Després de molt patir per a poder-l’ho acabar i entendre’l crec que és molt interessant ja que planteja la aparició d’un nou model de ciència anomenat ciència 2.0 en front de la ciència tradicional, ciència 1.0.

En un món on cada cop circula més informació, a on qualsevol persona pot accedir fàcilment a quantitats d’informació molt i molt gran, on la aparició de noves maneres de socialitzar-se com facebook o myspace marcant la tendència diària, és en aquest món que s’ha fet necessària una nova manera d’entendre la ciència en la que no es treballi individualment sinó col·lectivament.

Segons explica en el documental el professor Ben Shneiderman del Department of Computer Science de la universitat de Maryland. Actualment és possible crear un nou model de ciència, aquest no deixa de banda la ciència 1.0 ja que segueix prenent com a base els models de hipòtesis i anàlisi però en el que en aquesta nova ciència 2.0 els resultats no seràn valorats per un sol equip de investigació sinó que farà possible el accés i participació de milers de persones en el mateix projecta simultàniament i des de diferents parts del món.

Perquè tot això sigui possible cal una implicació completa de tota la comunitat científica que permetran donar resposta ràpida i contundents a els problemes actuals i que vindran en el futur.Sobre el discurs Parlament 2.0
Març 22, 2009, 8:30 pm
Filed under: tcaq0809

Recentment el president del parlament de Catalunya a fet les declaracions següents:

En aquest breu podcast es pot copsar la intenció per part de la cambra de integrar-se en les reds socials de ús comú per tots els qui som joves i d’aquesta manera fer el que sempre s’ha intentat que és apropar la política als ciutadans.

Crec que és una iniciativa molt interessant ja que d’aquesta manera tothom qui ho vulgui i amb unes nocions molt bàsiques d’informàtica podran tenir accés i sentir-se partícips de tot allò que passa al parlament que tot sovint als ciutadans de a peu ens sembla tant llunyà.El codi InChI per a molècules
Març 22, 2009, 8:18 pm
Filed under: tcaq0809

Aquest és un nou còdig per a identificar molècules que va aparèixer el 2006 fet per IUPAC en un intent de unificar i passar a ser el còdig web per a classificar molècules i amb la avantatge que dona molta més informació que els anteriors sobre conformació i localització espacial.

El còdig Inchi està estructurat com una seqüència de capes i sub-capes, separades per “/”, on cada capa proporciona un tipus específic d’informació.

Tot seguit mostro les més importants:

1.Capa principal

 • Fórmula química (sense prefix). Aquesta és l’única sub-capa que es troba a tots els INCHIs
 • Connexions dels àtoms (prefix: “c”)
 • Àtoms d’hidrogen (prefix: “h”). Descriu quants àtoms d’hidrogen estan connectats a cadascun dels altres àtoms

2. Càrrega de la capa

 • Amb càrrega positiva (prefix: “p”)
 • Amb càrrega negativa (prefix: “q”)

3. Estereoquímica de la capa

4. Capa isotòpica

5. Capa amb els H fixats

6. Capa reconnectada

De manera que tot seguit mostro uns exemples de com quedaria una molècula no massa complexa en còdig InChI:

viamApplets JAVA per a la visualització molecular
Març 22, 2009, 7:59 pm
Filed under: tcaq0809

Tot seguit pretenc, primerament definir que és un applet java i després donar una visió general de alguns applets JAVA per a visualització molecular.

Java és un llenguatge de programació orientat a objectes, desenvolupat per Sun Microsystems. Amb ell podem desenvolupar petits programes anomenats applets. Un applet es considera tota aquella aplicació que s’executa en el context d’un altre programa, en el nostre cas qualsevol navegador.

Finalment aqui hi ha un seguit de visulitzadors de molècules que són applets java fets per la comunitat científica i de distribució gratuïta per a ús particular:

En cas de no tenir el JAVA actualitzat el podeu posar al dia a aquí.El codi SMILES per a molècules
Març 22, 2009, 7:36 pm
Filed under: tcaq0809

Aquesta entrada és referent a la nomenclatura SMILES (de l’anglès; Simplified Molecular Input Line Entry Specification), que és una manera de representar l’estructura química usant cadenes de caràcters alfanumèrics de tipus ASCII. És una manera simple per a poder formular tota mena de compostos tenint en compte fins i tot les diferents conformacions. Tot seguit es mostren alguns exemples de diferents compostos.

Exemples de molècules amb enllaços simples;

 • C representa el metà (CH4)
 • O representa l’aigua (H2O)
 • CCO representa l’etanol (CH3CH2OH)
 • CC(C)C representa el 2-butà (CH3CH(CH3)CH3)

Exemples de enllaços dobles(=) i triples(#);

 • O=C=O representa el diòxid de carboni (CO2)
 • C#C representa l’acetilè (HC≡CH)
 • CC(=O)O representa a l’àcid acètic (CH3COOH) Hidrocarburs cíclics;
 • C1CC1 representa al ciclopropà
 • c1ccccc1 representa al benzè Altres hidrocarburs;
 • C/C=C/C representa el (E)-but-2-è (trans-but-2-è)
 • C/C=C\C representa el (Z)-but-2-è (cis-but-2-è)
 • [C@2H]([OH])([C@2H]([OH])[C](=[O])[O-])[C](=[O])[OH] representa l’àcid tartàric